MIKO - POLSKI PRODUCENT ODZIEŻY DAMSKIEJ

Rejestracja Firmy

Miko - polski producent odzieży dla kobiet
Poznaj nas bliżej i sprawdź, dlaczego warto kupować ubrania w sklepie Miko!

Adres firmy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez „MIKO” PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE MAŁGORZATA ZATORSKA wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Majakowskiego 43, 95-100 Zgierz, NIP 7261493057, REGON 471330623, adres poczty elektronicznej: hurt@miko.com.pl, numery telefonu: +48 797 170 270. w celu założenia i utrzymywania mojego konta użytkownika na warunkach opisanych w REGULAMINIE i POLITYCE PRYWATNOŚCI i przy zachowaniu przepisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Hurtownię internetową działającą pod adresem www.miko.com.pl zwaną dalej „Hurtownią internetową” prowadzonym przez J „MIKO” PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE MAŁGORZATA ZATORSKA wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Majakowskiego 43, 95-100 Zgierz, NIP 7261493057, REGON 471330623, adres poczty elektronicznej: hurt@miko.com.pl, numery telefonu: +48 797 170 270. Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz żądania usunięcia, jak również prawa do wycofania zgody w każdym czasie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia RODO o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne w celach marketingowych przez J „MIKO” PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE MAŁGORZATA ZATORSKA wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Majakowskiego 43, 95-100 Zgierz, NIP 7261493057, REGON 471330623, adres poczty elektronicznej: hurt@miko.com.pl, numery telefonu: +48 797 170 270. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne. Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, jak również prawie do wycofania zgody w każdym czasie.
DO GÓRY